Jasca

VERNEVELING

your innovator in the food-industry

Neerslag in de vorm van mist

De verstuivers produceren met kracht kleine druppels die na korte tijd gaan vallen. Deze druppels mengen zich intensief en turbulent met de omgeving. De kracht brengt veel lucht in de kast in beweging en dat zorgt voor vermenging. Dit gebeurt met lage luchtsnelheden. Echter de verstuivers mengen het vocht direct met een zeer grote hoeveelheid lucht uit de omgeving. De druppels die niet direct geheel verdampen blijven zweven als mist. U ziet dan slechts een zeer lichte nevel.


Legionellapreventie

In de PLC van de besturingskast wordt standaard een legionellapreventieprocedure voor de verstuivers geïnstalleerd. Jasca kan deze procedure eveneens voorprogrammeren. Zo wordt het water – ongeacht de ingestelde RV of tijdsperiode – in een bepaalde hoeveelheid verneveld. Indien gewenst wordt de procedure ook voor de leidingen geïnstalleerd. Verstuivers en leidingen functioneren onafhankelijk van elkaar gedurende een voorgeprogrammeerde tijdseenheid. Deze tijdeenheden en intervallen zijn volledig instelbaar.

Het is raadzaam jaarlijks een legionella check-up te laten verrichten door de technici van Jasca.

“We zijn blij dat we onze opdrachtgevers nu ook in de zomermaanden een constante kwaliteit kunnen garanderen. Het verdwijnen van de stoomketels brengt ons bovendien een maandelijkse energiesparing aan gas van ca. 29%. En ons waterverbruik daalde met maar liefst 86%. Want met het koudwatervernevelingssysteem van Jasca daalde ons gebruik van 132 m3 naar 17,4 m3 per maand.”
Reinhold Lipp, technisch directeur, firma Lieken

Ontdek wat Jasca voor u kan betekenen!

Contact