your innovator in the food-industry

Kostenbesparing door zuiniger energiegebruik

Met speciale verstuivers wordt normaal leidingwater met perslucht in een uiterst fijne nevel verstoven. Op korte afstand van de verstuiver is vrijwel al het water al verdampt. En dat is een groot voordeel ten opzichte van het gebruik van stoom. Doordat het vocht als uiterst fijne nevel in de ruimte wordt gebracht, is het totale energieverbruik slechts 10 tot 15% ten opzichte van een systeem met stoombevochtiging.


Energie-investeringsaftreksubsidie EIA

Voor het Jasca vernevelingssysteem kunt u een EIA-subsidie aanvragen. Door de goede resultaten van het koelvernevelingssysteem valt de investering (inclusief montage) onder de subsidieregeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling is bedoeld voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken. Zo levert uw investering dubbel voordeel op: een besparing op energie én op inkomsten- of vennootschapsbelasting.


De EIA is een fiscale regeling van de ministeries van Financiën en Economische Zaken. Met de EIA wil de overheid het Nederlandse bedrijfsleven aansporen tot energiebesparing en toepassing van duurzame energie. Als u investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie, kunt u - via de EIA – 45,5% (2022) van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst van uw onderneming. De EIA kunt u toepassen naast de gewone investeringsaftrek. Een EIA-aanvraag kan tot drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting worden ingediend.

‘De regeling levert gemiddeld 11% voordeel op. Daarnaast heeft u ook de gebruikelijke afschrijving voor investering en een lagere energierekening.’

Ontdek wat Jasca voor u kan betekenen!

Contact