your innovator in the food-industry

Wat is meelstof?

Meelstof is afkomstig van verwerkt of gemalen graan, in ons land meestal van tarwe. Het kan ook gaan om aan tarweverwante granen zoals rogge, haver en gerst. De erfelijke (genetische) verwantschap tussen granen is een belangrijk gegeven. Werknemers kunnen een allergie ontwikkelen tegen een graan (of meelstof). Zij kunnen ook reacties vertonen op verwante granen, dat noemt men kruisreactiviteit. 

Allergie voor meelstof

Er is sprake van intolerantie voor een stof als het lichaam op een negatieve manier reageert op bepaalde producten. Werknemers die een allergie voor meelstof hebben, kunnen dus ook allergisch reageren op verwante granen zoals rogge, haver en gerst. Niet te verwarren met een mais of soja, deze gewassen zijn immers niet verwant aan granen. 

Het zijn de eiwitten in het meelstof die verantwoordelijk zijn voor een meelstofallergie. Zij maken deel uit van het plantaardig materiaal in het meel. In tarwemeel zijn meer dan 200 eiwitten geïdentificeerd die mogelijk kunnen leiden tot allergische reacties.

Klachten rondom meelstofallergie

Een medewerker kan acute gezondheidsproblemen krijgen bij blootstelling aan meelstof. Het gaat daarbij veelal om luchtwegklachten, astmatische reacties (bakkersastma) en/of oogirritaties, etc. Mensen die hier gevoelig voor zijn dienen vooraf op de hoogte te zijn van de eventuele risico’s.

Wie lopen risico?

Medewerkers van ambachtelijke bakkerijen, industriële bakkerijen, meelmaalderijen en bakkerijgrondstofbedrijven lopen een verhoogd risico op meelstofallergie. Indien men werkzaam is in koekjesfabrieken, horecabedrijven (restaurants, instellingskeukens, etc.), mengvoerderfabrieken, etc. is het risico hierop aanzienlijk minder.

Voorkomen van meelstofallergie

De bakkerijsector heeft drie maatregelen verplicht gesteld om grondstofallergie te voorkomen:


  • De mengkuip dient te worden afgesloten tijdens mengen en kneden.
  • Eventueel vervangen van strooibloem door alternatieven of stuifarm bloem .
  • Stofzuigen (geen perslucht) in plaats van vegen.

Meelstofallergie: voorkomen is beter dan genezen!

De kosten voor het aanschaffen van meelstofreducerende middelen wegen in verhouding niet op tegen het risico van veel hogere kosten die worden veroorzaakt door gevolgschade. In de praktijk blijken er meerdere voordelen te zijn aan het toepassen van de vernevelingstechniek: medewerkers geven aan minder last van hun luchtwegen te hebben en minder vaak verkouden te zijn. Interessante voordelen om meelstofallergie te voorkomen én te bestrijden.

Meer informatie over onze oplossingen